กติกาและการดูราคามวย กับ UFA BNK

กติกาและการดูราคามวย กับ UFA BNK

กติกาและการดูราคามวย กับ UFA BNK บางคนคง ไม่รู้ว่า คาสิโนออนไลน์ ของ UFA BNK  มีการแทงมวยอยู่ด้วย และวันนี้ เราจะมาสอนวิธี ดูราคามวย และกติกามวย แต่ละประเภท กันครับ

รูปแบบนี้จะมีข้อสังเกตหลังๆคือรูปแบบที่หนึ่ง ราคาน้ำ( 0.950 ) จะเป็นรูปแบบที่เมื่อเราวางเดิมพันไป 100บาท จะได้เพียง 95บาท ส่วนรูปแบบที่สอง ราคาน้ำ( -0.900 ) จะเป็นรูปแบบที่เมื่อเราแทง 90บาท จะได้เงินมา 100บาท และรูปแบบทั้งสองอย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายแดงเป็นฝ่ายชนะเท่านั้น

การแทงน้ำเงินคือการวางเดิมพันว่าฝ่ายน้ำเงินจะชนะ มีรูปแบบการแทงอยู่ 2รูปแบบคือ แทง 100บาท ได้ 95 กับ แทง 90บาท ได้ 100บาท โดยทั้งสองรูปแบบนี้จะมีข้อสังเกตหลังๆคือรูปแบบที่หนึ่ง ราคาน้ำ( 0.950 ) จะเป็นรูปแบบที่เมื่อเราวางเดิมพันไป 100บาท จะได้เพียง 95บาท ส่วนรูปแบบที่สอง

ราคาน้ำ( -0.900 ) จะเป็นรูปแบบที่เมื่อเราแทง 90บาท จะได้เงินมา 100บาท และรูปแบบทั้งสองอย่างนี้จะเกิดขึ้นเมื่อฝ่ายน้ำเงินเป็นฝ่ายชนะเท่านั้นการชกครบยก คือการแทงมวยในคู่นั้นๆ ว่าจะชกกันจนครบยกที่กำหนด เช่น ชกครบ 5ยก หรือ ชกครบ 3ยก
การชกไม่ครบยกคือการแทงมวยในคู่นั้นๆ

ว่าจะชกไม่ครบยก เช่น คู่นั้นชกกันทั้งหมด 5ยกแต่ชกกันไม่ครบยก หรือ มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโดนน็อกก่อนครบยกนั้นเอง
นี้เป็นการดูราคามวยหรือ เรตมวย ทั้ง 4รูปแบบ และแต่ละรูปแบบก็มีเรตมวยที่ต่างกันออกไปตามมวยแต่ล่ะคู่ที่เปิดให้ท่านเข้าไปแทง ซึ่งเมื่อรู้วิธีการอ่านราคาแล้ว ท่านก็สามารถที่จะ

แทงมวยออนไลน์ UFA BNK ได้อย่างสนุกสนานมากขึ้นและจะทำให้ท่านสามารถคำนวณเงินจากการแทงมวยและสามารถกำหนดว่าจะแทงมวยรูปแบบไหนบ้างมวย คือ กีฬาที่มีผู้เล่นสองฝ่ายต่อสู้กันด้วยหมัด โดยกีฬามวยนั้นถือได้ว่าเป็นกีฬาที่มีในทั่วโลก เพราะมีอยู่หลากหลายรูปแบบ และกติกาก็แตกต่างกันไปตามแต่ล่ะประเภท

แต่หลักๆ ก็ยังคงเป็นการต่อสู้กันด้วยหมัดมวยไทย กีฬาชกมวยบนเวทีที่กำหนด และมีกติกายอมให้คู่ชกใช้ เท้า ศอก และเข่า ได้ในการชกมวยสากล กีฬาชกมวยบนเวทีที่กำหนด และมีกติกาห้ามคู่ชกใช้อวัยวะส่วนอื่นใดนอกจากหมัดเท่านั้น
มวยปล้ำ กีฬาต่อสู้ด้วยมือเปล่าอีกอย่างหนึ่ง

กติกาและการดูราคามวย กับ UFA BNK
กติกาและการดูราคามวย กับ UFA BNK

ที่มีกติกาว่าคู่ต่อสู้ทั้งคู่ต้องพยายามทำให้อีกฝ่ายล้มลงจนไหล่ด้านหลังทั้งสองข้างแตะพื้นตลอดช่วงเวลาที่กำหนด (ประมาณนับ 3) ฝ่ายที่ทำได้ก็จะเป็นฝ่ายชนะมวยวัด การชกต่อยอย่างไม่มีกติกามวยหมู่ การยกพวกเข้าชกต่อยกันอย่างชุลมุน
แทงมวย คือ อะไรการแทงมวย วิธีดูราคามวย

เรตมวย คล้ายๆ กับการแทงบอล UFA BNK ก็คือ การที่เราจะทายว่านักมวยคนไหนจะเป็นผู้ชนะในการต่อสู้แมตช์นั้นๆ หากทายถูกก็จะได้เงินมาเป็นสิ่งตอบแทน แต่ในการทายผลนี้เราจะต้องมีการลงเงินเดิมพันไว้ด้วย หรือที่เรียกว่า แทงมวยนั้นเอง ซึ่งถือได้ว่าง่ายมากๆ

แ ล ะรู้ ผ ล ไ ว น อ ก จ าก นี้ ก า ร แ ท งม ว ย   ม ว ย วัน  นี้ นี้ ถือ ไ ด้ว่ า เ ป็ น ที่ นิ ยม เ ป็ น อ ย่า ง ม า  ก ใ น บ้ าน เ ร  า  เ  พร  า ะ ว่ ามี ค น ชื่ น ช อบ กี ฬ าม  ว ย อ ยู่ ม า ก นั่น เ อ ง   ผ ล ม ว ย

 ก ลั บ สู่ เ ม นู ห ลั ก > > > > > > > > > > > >

admin